Tre tips inför din marknadsföring på TikTok

TikTok har gjort sig känd som en plattform som kräver mer av användarna – och annonsörerna – för att nå ut till en bredare målgrupp. Vad bör du som annonsör veta om du överväger att annonsera på TikTok?

En ny app lanseras

TikTok startades av företaget ByteDance under namnet Douyin 2016 och har på kort tid vuxit till ett av de största sociala medierna. Länge var Tiktok förknippat med dansande barn och ungdomar men i takt med att appen (och de före detta ungdomarna) har vuxit inkluderas numera även målgruppen unga vuxna bland Tiktoks kärnanvändare. Har du produkter eller tjänster som vänder sig till denna målgrupp är det alltså i allt större utsträckning här du hittar dem. I takt med att appen vuxit börjar de äldre målgrupperna även att hitta hit vilket har lett till att såväl politiker som nyhetsredaktioner använder mediet frekvent idag.

TikTok har laddats ner över två miljarder gånger och används i dagsläget av över en miljard dagliga användare (vilket gör det nära till hands att tänka att en rätt stor del av de övriga användarna är föräldrar till unga användare som vill ha koll på vad de gör).

Appen var länge dominerande i Kina men har under åren vuxit kraftigt i USA och Europa. Någon enskild statistik för användandet av TikTok i Sverige finns än så länge inte (men kommer nog inom kort). 2018 köpte ByteDance upp appen Musical.ly vilket var en app där barn och ungdomar framförallt dansade i korta klipp vilket är anledningen till att detta är den största innehållskategorin (och länge helt förknippades med Tiktok internationellt).

Hur skiljer sig TikTok från andra sociala plattformar?

Du har säkert redan förstått att TikTok, till skillnad från tidigare sociala medier som Google (text), facebook (bilder, text och video) och instagram (bilder och video), helt fokuserar på rörligt innehåll. Även för annonsörer är det uteslutande rörligt material som gäller. Flödet på Tiktok är intressebaserat video-on-video där meningen är att användaren hela tiden ska upptäcka nya filmklipp och stanna kvar på appen.

Till skillnad från Youtube som fokuserar på envägskommunikation via kanaler ger Tiktok användaren utökade möjligheter att skapa material baserat på tidigare innehåll eller med hjälp av komponenter, redigeringsverktyg och filter. Detta leder till ökad interaktion och spridning mellan användare samt ökat användande. Precis som i tidigare sociala medier styrs flödena av likes och räckvidd hos de personer som producerar innehå.

Ska du vara på TikTok över huvud taget?

Till skillnad från tidigare sociala medier där användarflödet uppmuntrar “engagemang”, det vill säga kommentarer och diskussioner vilket ofta drivs av oenighet och starka negativa känslor, är kulturen på Tiktok övervägande positiv och skämtsam på ett ungdomligt sätt. Detta är det första man som annonsör behöver tänka på när man ska passa in med annonsmaterial i flödet – hur väl passar min produkt i denna samtalston? Säljer man komplexa eller känsliga produkter är detta kanske inte rätt kanal.

Vad ska du visa på Tiktok?

Ett direkt säljande budskap kan fungera men mycket av videoklippen som visas ger instruktioner, tips eller hacks för allt från hur man lär sig rita ett flygplan till hur man gör sin egen glass. Därför skapar många företag brand awareness material som syftar till att väcka intresse eller nyfikenhet för ett varumärke som helhet hos en potentiell (framtida) målgrupp. En viktig sak att tänka på för att nå ut är om innehållet faktiskt ger något värde för användaren (att informera om ditt företag räcker oftast inte). Det kommer att gå mycket bättre om användarna upplever att klippet är värdeskapande, exempelvis underhållande eller utbildande.

Vilka annonsformat finns på Tiktok?

På Tiktok finns för närvarande fem annonsformat, Brand Takeovers, In-Feed Ads, Branded Hashtag Challenges, Branded Effects och TopView. Nedan förklarar vi kortfattat vad de innebär:

Brand takeovers: Visas i helskärm när du startar appen under några sekunder

In-feed ads: Visas mellan videoklipp i flödet i helskärm

Branded hashtags: Låter varumärken vara med och branda utmaningar eller trendande inlägg som engagerar användarna med hjälp av hashtags

Branded Effects: AR filter, lay-overs och filter som låter användarna interagera med innehåll från företag.

Topview: Visas överst på “For-you” skärmen i användarens flöde (en av de mest attraktiva annonsplatserna att synas på här)

Vilka segmenteringsmöjligheter finns på Tiktok?

Tiktok låter dig inte segmentera lika detaljerat som vissa andra sociala nätverk. Dock går det att segmentera på de vanligaste demografiska parametrarna, såsom geografi, ålder och kön. Det går också att segmentera intressebaserat vilket är den effektivaste segmenteringsmöjligheten (det är ett intressebaserat nätverk).

Illustration – De vanligaste innehållstyperna på tiktok (i fallande skala):

  1. Dans
  2. Pranks
  3. Fitness/idrott
  4. Heminredning
  5. Skönhet/hudvård
Sätt ditt visuella material i rörelse

Allt som rör på sig drar till sig uppmärksamhet, speciellt i vår digitala tidsålder.

Läs mer

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få inlägg som detta till din inkorg

Det är bra och vi lovar att inte vara irriterande.