PRESENTATIONER & SLIDES

Presentationer & Slides

I dag är det viktigare än någonsin att kunna kommunicera tydligt, kraftfullt och effektivt med visuella material för att öka publikens engagemang. Presentationer är ett sätt att kommunicera information till andra och kan, om den är välplanerad och väl genomförd, fängsla sin publik och förmedla sitt budskap. En presentation kan vara verbal, visuell eller båda delarna. Oavsett om det handlar om att sälja in en idé till din chef, förklara ett komplext koncept för ditt team eller sälja in en produkt till potentiella kunder, är presentationer ofta avgörande för din framgång. Med hjälp av våra talangfulla kreatörer kan du skapa professionella, informativa och engagerande presentationer.

Kompletta presentationer

Börja från grunden och samarbeta med våra kreatörer för att skapa en effektfull och övertygande presentation.*

Existerande presentationer

Förbättra ett existerande (och kanske något mossigt) dokument till en effektiv, fräsch och kreativ presentation.*

Presentationsmallar

Börja inte om från början varje gång. Skapa istället en mall som hjälper dig att snabbt ta fram smarta och enhetliga presentationer.

Företagsrapporter

Skapa rapporter som faktiskt blir lästa genom att bryta ner information till effektiva layouts — och addera en touch kreativitet till varje sida.

Slidesdokument

Slidesdokument utgör grunden för alla slags digitala presentationer – oavsett om det skapas i PowerPoint, Google Slides eller i något annat program. PowerPoint har dock blivit standardverktyget för många företag, och dess flexibilitet och användarvänlighet gör att de passar för allt från försäljningsrapporter till utbildningsmaterial. Genom att kombinera text, bild, video, grafik och animation på ett harmoniskt sätt kan man skapa högkvalitativa tydliga slides som kommunicerar viktiga budskap på spännande sätt.

Tips för bättre presentationer:

  • Tydlig struktur med hjälp av H2-taggar (underrubriker). Det gör det lättare för publiken att följa resonemanget och ta till sig informationen.
  • Varierade slides så att publikens intresse hålls vid liv. Struktur i form av H3-taggar (underrubriker till underrubriker) och variation i layouten genom en kombination av text och bilder, grafik eller diagram där det är relevant.
  • Ingen överflödig information, utan fokus på de viktigaste punkterna. Långa stycken med text kan göra presentationen svår att följa.

Rapporter

Förutom presentationer har rapporter en viktig roll inom många affärs- och organisationsmiljöer. De hjälper oss inte bara att kommunicera fakta, siffror och insikter, utan hjälper oss även att visa upp vårt arbete på ett professionellt sätt.

Så här kan rapporter inkluderas i digitala presentationer:

  • Med välstrukturerade tabeller eller grafer för att visualisera data.
  • Genom länkar till externa dokument om det finns behov av ytterligare detaljer eller bakgrundsinformation.
  • Med en formatering som matchar resten av presentationsdesignen.

Använd Klingits expertis för att skapa effektiva digitala presentationer

Att skapa effektiva och engagerande digitala presentationer kräver både tekniska kunskaper och insikter i hur man bäst kommunicerar sitt budskap. Våra talangfulla designers och copywriters hjälper dig att strukturera innehållet i din presentation så effektivt, inspirerande

Andra populära designtjänster

MER EFFEKTIVT

50%

Våra processer och system genererar mer kreativ output

MYCKET SNABBARE

30x

I jämförelse med att anställa in-house.

LÄGRE KOSTNAD

70%

Mer till lägre kostnad med fasta, transparenta priser

KUNDNÖJDHET

96/100

Vi håller toppkvalitet i varje leverans