Med femton år i reklambranschen har Elin Palmelius hunnit samla på sig en hel del erfarenhet. Hennes resa började på Ogilvy och därefter som planner och projektledare på flera prestigefulla reklambyråer som till exempel Saatchi & Saatchi och B-Reel.

– Jag har alltid haft ett starkt intresse för digital kommunikation och för människors beteenden och varför människor gör som de gör. För mig var det dock långtifrån självklart att jag skulle arbeta med marknadsföring. Jag visste inte att Planner var ett yrke där jag växte upp på en liten ort utanför Borås, utan det kom först i gymnasiet när jag halkade in på en kurs i marknadsföring. 

Efter många år i byråvärlden hamnade Elin Palmelius på Meta i rollen som Creative Agency Partner med ansvar för kreativa byråpartnerskap.

– På Meta arbetade jag strategiskt med kreativa byråer och stora annonsörer för att skapa effektiv kommunikation. Det handlade om att anamma beteenden och skapa smartare sätt att nå ut till målgrupper genom Metas plattformar.

Det måste vara ett stort steg från en lokal byrå till Meta?

– Det var det! Meta är en global och internationell organisation där alla är väldigt smarta och bjussiga. Meta är också en väldigt mycket mer diversifierad organisation där människor har olika bakgrunder och perspektiv. Kulturen är också annorlunda i och med att den enda konstanten är förändring, det förändras verkligen hela tiden. Men det passade mig bra för jag blir bättre i en snabbrörlig miljö. 

Sedan en tid tillbaka är Elin Palmelius istället egenföretagare med fokus på att hjälpa marknadsavdelningar att förändras och anpassa sig till den nya världen med lägre budgetar, snabbare tempo och nya digitala plattformar. 

– För närvarande hjälper jag mina kunder med alltifrån strategi till verksamhetsutveckling. Jag är också medgrundare till ledarskapspodden ”Change or Die,” där vi utforskar nya perspektiv och idéer inom ledarskap och förändringsledning.

Vad får man med sig med en så gedigen byråerfarenhet?

 Att branschen måste anpassa sig till den snabba förändringen som sker i medielandskapet. Trots de teknologiska framstegen och förändrade mediekonsumtionen så är mycket av vår bransch helt oförändrad fortfarande. Det är en utmaning att få branschen att hänga med i den snabba utvecklingen och anpassa sig efter var människor befinner sig och låta kreativiteten leva på nya plattformar.

Hur behöver byråerna anpassa sig då? 

– Vi har byråer som är skickliga på kreativitet, men de kan inte fortsätta göra idéer som bara passar för traditionella mediekanaler. De måste börja arbeta med de förutsättningar som ges där människor spenderar sin tid idag. Sedan ställer kunderna högre krav idag och vill ha mer för pengarna. Så den gamla kreativa processen måste uppdateras och så även hur teamen är uppbyggda. Så det skapas mer relevant kommunikation med mer effektiva team, men för mindre pengar. 

Elin Palmelius fortsätter berätta om hur kreativitetens möjligheter och spelplan har förändrats och att det därmed är viktigt att kreatörer förstår hur man kan skala ut en idé i en digital kontext utan att begränsa kreativiteten till traditionella reklamformat.

– Mitt råd till reklambyråer är att vara snabbare och mer förändringsbenägna i hur de arbetar med idéer på digitala plattformar. Skapa bättre förutsättningar för teamen att utbilda sig om de möjligheter som digitala plattformar ger och hur det kan skapa nya affärer för byrån. Skapa större motivation i teamen att anamma hur kreativiteten kan anpassas till olika format i den digitala kontexten.

Att arbeta med förändring och innovation är avgörande, enligt Elin Palmelius. Det handlar om att motivera teamet att experimentera och arbeta på ett sätt som kombinerar den dagliga verksamheten med nya idéer. 

Vad är du mest stolt över i din karriär?

Det är svårt att peka på en specifik prestation, men jag är stolt över att ha haft möjligheten att påverka och driva förändring inom reklambranschen. Min passion ligger i att få branschen att tänka annorlunda, både hur de arbetar internt och vilka samarbetspartners de har. Klingit är ju till exempel ett exempel på en tjänst som kan hjälpa annonsörer att förändra sitt arbetssätt och bli mer effektiva. Helt rätt i tiden. 

Vill du veta mer om detta ämne?

kolla in vårt webinar med Elin Palmelius via denna länk