Fyra tips för effektiv storytelling i video

Storytelling gifter sig alltmer med video i takt med att de ledande kanalerna fokuserar mer på rörligt. Men hur får man till korta, effektiva berättelser i videoformat? Vi går igenom lite tips nedan.

Profilbild för Rikard Hegelund

CMO & Founder

Publicerad

5 min läsning

Dela detta

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Storytelling har använts sedan tidernas begynnelse i allt från filmer, romaner, politisk propaganda – och reklam. Den dominerande tekniken har utvecklats från talade berättelser till skriven text och sedan vidare till video och filmvärlden – och numera sociala medier. I takt med att sociala medier har utvecklats mot mer rörligt material behöver metoden utvecklas för att fungera i allt kortare videoformat.

En effektiv berättelse använder känslor för att förstärka ett budskap (som i grunden kan vara känslomässigt, enkelt, komplicerat, sant, falskt och många andra saker). Att knyta an till grundläggande känslor förenklar budskapet för mottagaren och når fram mycket mer effektivt än rationella argument i form av t ex datapunkter (med det sagt kan en datapunkt effektivt förmedla en historia i rätt kontext).

Effektiv storytelling bidrar ofta till starkare lojalitet hos de som redan är övertygade, eller aha-upplevelser för de som inte är det. Det kan också leda till starkare avståndstagande från andra företag eller varumärken, vilket kan vara värt att tänka på när du målgruppssegmenterar inför ett sådant projekt.

I en undersökning från 2018 uppgav 76% av alla tillfrågade företag att ökade satsningar på rörligt material medförde ökad försäljning vilket tyder på att investeringarna i rörligt format kommer att öka under kommande år. Nedan ger vi några tips på hur man går tillväga för att effektivt använda storytelling i korta videoformat.

Det här kommer du att lära dig

Olika sätt att förmedla en berättelse

En bra utgångspunkt för ett storytelling projekt är att bestämma vilken typ av berättelse du vill förmedla. Eftersom video innebär en investering i form av produktionskostnader är det värt att lägga lite mer tid på att fundera igenom detta innan du sätter igång. Nedan listar vi fyra exempel på vanligt förekommande berättelsetyper:

Imperativ: Denna berättelsetyp bygger upp mot en tydlig, avslutande call-to-action. Exempelvis att ta del av ett erbjudande eller abonnera på en tjänst.

Teaser: Denna metod är en av de mest vanligt förekommande på internet där företag ofta vill få användare att klicka vidare till en extern hemsida. Det går ut på att väcka intresse så att användaren vill veta mer. Call-to-action lämnas medvetet till nästa steg.

Journalistisk: Denna metod lånar från klassisk nyhetsjournalistik och går ut på att berätta det viktigaste först och därefter fylla på med fler detaljer (för de som är intresserade av detta). Detta säkerställer att i princip alla tar del av de viktigaste budskapen.

Överraskande: Motsatsen till den journalistiska metoden och går ut på att istället avslöja så lite som möjligt inledningsvis och gradvis avtäcka mer och mer information under resans gång. Detta användes exempelvis framgångsrikt av Steve Jobs när han presenterade Apples nya produkter – liksom av många filmskapare.

Vad kännetecknar bra storytelling i videoformat?

Nedan ger vi fyra tips på vad som är värt att tänka på när du planerar produktion av storytelling i videoformat.

  1. En bra historia är fortfarande grunden till all form av storytelling. Bra historier i detta sammanhang är ofta både personliga, relaterbara och tydliga. Det finns många exempel på historier som engagerar genom att vara just detta. Utgå från vad som tilltalar dig själv och dina kollegor med det ni gör.
  2. Håll det så kort det bara går. I takt med att konkurrensen om uppmärksamhet ökar minskar tittarnas tålamod – även om det är ett bra innehåll. Du har till exempel säkert upplevt att äldre filmer går i långsamt tempo jämfört med dagens produktioner. Därför är det viktigt att tidigt kommunicera avsändare (vem som står bakom reklamen) och det du vill förmedla till publiken. Tänk även på att olika kanaler och plattformar medför olika förväntningar. Det som funkar på Youtube behöver vanligtvis kortas avsevärt för att nå fram på Instagram eller för den delen TikTok.
  3. Förstärk berättelsen med hjälp av välproducerat, ändamålsenligt bildmaterial. I takt med att fler och fler har tillgång till professionella motion-designers och videoredigerare – och kan göra mer av detta på egen hand – växer kraven på att berättelsen förmedlas med kvalitet.
  4. Att göra effektiva berättelser i video tar tid – och kostar pengar. För att säkerställa att resultatet blir bra kan det vara värt att investera i extern hjälp. Ett filmteam består ofta av såväl fotografer, skådespelare, creative director, redigerare och animatörer.

Vad är Klingit?

Klingit är ett nytt alternativ till den traditionella byråmodellen. Vi förenklar innehållsproduktion genom att kombinera topp kreativa talanger med vår digitala plattform.

Vårt team består av inte bara mycket skickliga designers utan också begåvade copywriters, som erbjuder ett heltäckande förhållningssätt till kreativa projekt och konceptualisering. Våra tjänster är prenumerationsbaserade och med flexibla villkor för att möta dina varierande behov.

Fortsätt läsa