“Vi gör generativ AI så enkelt att din mormor kan använda det”

AI är ett begrepp som används slarvigt om allt möjligt, medan få förstår tekniken i detalj. För att förklara det och vår approach till AI satte vi oss ner med en av Klingits AI experter för att prata igenom skillnaderna mellan AI och generativ AI, hur en AI motor funkar och hur AI revolutionerar designbranschen…

Vi börjar med att reda ut begreppen. Generativ AI är en kategori av AI. AI är ett mycket bredare begrepp där allt som har med datorer att göra i princip kan inkluderas eftersom det bygger på automatiserade beräkningar med olika mått av intelligens. – Alla slänger sig med begreppet AI eftersom det är ett populärt buzzword för tillfället, säger Joey Mitchell.

Men många av de verktyg som hänvisas till är inte det vi menar med AI utan snarare avancerade databaser. Men generativ AI innebär definitivt att datorn följer en uppsättning regler, egentligen liknar tekniken en avancerad form av autokorrigering och bygger i grunden på sannolikhetsberäkningar.

När det gäller arbete med text är AI bra på att förutsäga ordkombinationer baserat på en omfattande databas. Inom området för bildgenerering kan AI förstå layouten, hur man ramar in motivet, liksom grundläggande bildteori.

Inom artificiell intelligens kan interaktionen mellan användare och maskin liknas vid att delta i ett strukturerat samtal. Det är dock viktigt att förstå att generativ AI inte alls vet allt.

– Användare undrar ofta varför datorn inte riktigt förstår vad de menar, säger Joey Mitchell. AI har inte kapacitet att hantera abstrakta begrepp eller komma ihåg tidigare interaktioner. Därför är det viktigt att ge den exakta instruktioner vid varje tillfälle.

“Att använda AI är som att prata med ett barn. Du måste förklara och hitta någon gemensam grund som den kan förstå.”

Nyckeln till framgång när det gäller generativ AI är ofta att hålla det så enkelt som möjligt. Tydliga och enkla instruktioner ger mer exakta resultat. För att förbättra användarupplevelsen ännu mer kan kontroller och meta-steg införas, vilket tar bort komplexitet och steg för slutanvändaren genom att ge AI:n grundinställningar som följs hela tiden.

“Klingits satsning handlar om att göra AI enkelt. Vårt nya gränssnitt definierar reglerna, så att du inte behöver det.”


Generativ AI blir nästan alltid bättre bättre ju enklare instruktioner som ges, säger Joey Mitchell. Vilket innebär att arbetet ofta behöver ske sekventiellt. Först genereras en form och därefter en estetik och först därefter den sammansatta bilden. Konsten att tillhandahålla sådana instruktioner kallas vanligtvis “prompting”. Klingits approach till att bygga gränssnitt bygger på tanken om förenkling i interaktionen mellan människa och AI där en del av sekvenseringen genomförs utan att användaren behöver genomföra den manuellt.

Vad skiljer Klingits tillvägagångssätt från övriga lösningar?

Klingit bygger AI-gränssnitt som är så enkla att din mormor kan använda det. Den här branschen rör sig så snabbt att vi inte förväntar oss att genomsnittspersonen ska kunna följa med i veckovisa uppdateringar vad gäller verktyg, metoder eller trender. Vi kallar vår lösning för Klingit AI Bee och det är en heltäckande virtuell varumärkesstudio som kan anpassas för ett eller flera användningsfall där resultatet genereras automatiskt med hög kvalitet.

Och hur förenklar du det faktiskt?

De flesta AI-plattformar ger dig en tom duk, vilket kan vara lite som att få ett rymdskepp utan användarmanual. Vi går en annan väg med Klingit AI Bee. Vi låter dig göra vad du vill inom ett område som vi har definierat utifrån din visuella identitet och låser modellen så att den endast genererar bilder i den stilen.

“Klingits verksamhet går ut på att förstå och skapa funktionell design, så vårt AI-verktyg måste kunna detsamma.”

Sammanfattningsvis belyser denna konversation den snabba utvecklingen av generativ AI. Det är även en påminnelse om att även om AI är ett kraftfullt verktyg så är den inte allvetande och kräver tydliga, precisa instruktioner. Konsten att prompta, förenkla kontroller och att ta fram användarvänliga gränssnitt är nycklarna till att göra AI tillgängligt för en bredare publik.

Denna diskussion lyfter även fram vikten av designföretag, som Klingit, för att överbrygga klyftan mellan användare och komplexa AI-modeller. Målet är tydligt – en förenklad designupplevelse där användaren kan dra nytta av AI:s fulla kraft utan att behöva förstå all teknik bakom.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Get posts like this to your mailbox

It’s great and we promise not to be annoying, just fun stuff.