Vad bör en grafisk profil innehålla?

En grafisk profil gestaltar ett varumärke samt hur varumärket ska kommuniceras. Vad som ingår i en grafisk profil kan skilja sig åt ganska väsentligt. Nedan listar vi vad vi tycker är hygienkrav i framtagandet av en grafisk profil.

En grafisk profil, eller visuell identitet, kommer i många olika former; inte bara rent grafiskt utan även sett till struktur och innehåll. Den grafiska profilen finns till för att gestalta och konkretisera en varumärkesplattform. Den ska innehålla det som behövs för att producera grafisk design som följer ett upprättat designspråk i all kommunikation. Att byta grafisk profil är ofta ett rätt omfattande och kostsamt projekt, varför det är lika bra att lägga lite tid på att få det rätt från början.

Många gånger stöter vi på företag som uppger att de har en grafisk profil men som saknar mycket innehåll, vilket motsäger själva grundidén med att ha en grafisk profil. Nedan listar vi vad du som beställare av en grafisk profil absolut bör efterfråga i samband med att du gör denna varumärkesinvestering.

Logotyp

Till att börja med ska en grafisk profil innehålla all information om er logotyp som behövs för att kunna producera grafisk design utifrån denna. Detta inkluderar inte bara en version av er logotyp utan även sammansättning av ord och bild, färger, format samt hur logotypen får och inte får användas. Logotypen bör alltid levereras i följande format:

  1. EPS (vektorformat för illustrationer)
  2. SVG (webbanpassat vektorformat)
  3. PNG/JPEG (digitala format)

Huvudfärger och accentfärger

Antal färger kan variera från en grafisk profil till en annan. En tumregel är dock att alltid ha minst två huvudfärger som gestaltar varumärket. Som komplement är det bra att ta ut accentfärger och sekundärfärger. Dessa ska finnas beskrivna såväl visuellt som i följande färgkoder:

  1. HEX/RGB/HSL (digitala format, översätts från varandra)
  2. CMYK (används för tryckformat)
  3. PMS / Pantone (för korrekt färgåtergivning i alla övriga sammanhang)
AI i framfart, se hur vi hjälper Besedo växa

Mer kreativ talang till minimal risk — för ett säkrare och mer tillförlitligt internet.

Läs mer

Typografi

Typsnitt är ytterligare en grundläggande leverabel i en grafisk profil. Det är att föredra att ha mer än ett typsnitt för att skapa en dynamik och balans i det visuella uttrycket. Har man fler än ett är det viktigt att sätta upp regler för när och hur de olika typsnitten används för att vara konsekvent. Typsnitt brukar normalt beskrivas grafiskt i presentationen och levereras i exempelvis OTF format. Notera att många typsnitt måste “köpas loss” i form av rättighet att användas i kommersiellt syfte, vilket medför en extra kostnad.

Grafiska element (t ex mönster)

Grafiska element såsom ett egendesignat mönster gör mycket för att förstärka igenkänningen i ett varumärke och skapar många fler möjligheter för den som ska använda den grafiska profilen. Be designern att applicera de grafiska elementen i olika sammanhang för att se hur de gestaltas konkret och att de fungerar i olika kanaler.

Bildmanér

I samband med att man tar fram en grafisk profil bör man också se över det visuella uttrycket i foto. Designern ska här omsätta varumärket i den typ av bilder som företaget vill associeras med, exempelvis glada människor i arbetslivet eller ikoniska byggnader i stadsmiljö. Ett bildmanér kan agera inspiration till egna fotograferingar, eller vara skarpa förslag som företaget köper loss mot en extra kostnad.

Illustrationer och ikoner

Ett manér för ikoner och/eller illustrationer blir en allt viktigare del i ett varumärke ju mer digitaliserad världen blir. Att göra ett fullständigt ikon-/illustrationsbibliotek ryms sällan inom ett brandingprojekt, men att ta fram ett manér för hur dessa bör se ut ger bättre förutsättningar för framtida vidareutveckling.

Implementering (exempel på kanaldesign)

En lika viktig del som komponenterna ovan är exempel på applikationer av dem i olika kanaler. Att visa exempel ger framtida designers och content creators riktlinjer för hur komponenterna är tänkta att användas och samspela. Det ger även en tydlig bild av hur den grafiska profilen bör implementeras i olika kanaler och format för att bibehålla enhetlighet.

Dos and don’ts

Att beskriva hur den grafiska profilen är tänkt att användas – och inte ska användas – blir en viktig guide för alla framtida verkställare. Det gäller framförallt logotypen som kommer att dyka upp i många olika sammanhang utanför företagets kontroll. Denna beskrivning brukar presenteras i en do’s & don’ts sektion. Det är en viktig del av utbildningen i samband med att varumärket implementeras i din organisation.

Förpackning och leverans

Den grafiska profilen levereras traditionellt som PDF-fil, men vi på Klingit förespråkar att den istället paketeras digitalt. Det gör att den både blir enklare att underhålla och hålla levande samt ger ett mer modernt intryck av varumärket i sig. På Klingit kan vi skapar en egen hemsida för den grafiska profilen där vi samlar och paketerar alla komponenter. Här kan du se hur vi gjort detta för vårt eget varumärke: https://creative.klingit.com/

Det är även viktigt att du i samband med leveransen av den sammansatta profilen får alla komponenter levererade i rätt filformat. För att samla och hantera din grafiska profil är det vettigt att investera i ett dedikerat digital asset managementsystem (DAM). Klingit tillhandahåller ett modernt DAM för alla våra kunder som är enkelt att hålla uppdaterat och dela med kollegor och externa parter.

Nice, men hur kan Klingit hjälpa mig?

Vi hjälper företag med flera typer av projekt, från visuella identiteter till webbplatser

Läs mer

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Get posts like this to your mailbox

It’s great and we promise not to be annoying, just fun stuff.