Vad behöver man veta när man beställer ny hemsida?

Ett hemsideprojekt kan vara allt från en enkel beställning av en informationssida till ett komplext projekt som innebär stora investeringar. Nedan tipsar vi om hur man kravställer på en leverantör inför ett hemsideprojekt.

Klingit har levererat hemsidor till hundratals företag i alla olika branscher och komplexitetsnivåer. Bland beställare av hemsidor varierar kompetensen om vad de faktiskt beställer – och många leverantörer är duktiga på att sälja in dyra lösningar och dyr funktionalitet till höga kostnader vilket ofta leder till att projekten kostar långt mer än vad de behöver göra. Nedan går vi igenom vad man ska tänka på och lite översiktligt om hur det går till att genomföra ett webbprojekt.

Vad är det ditt företag faktiskt behöver? 

Många företag tycker att hemsidan ser ful eller omodern ut och vill beställa en ny av den anledningen. I det fallet är det ofta så att den grafiska profilen är utdaterad och behöver uppdateras. Att implementera en ny grafisk profil på en hemsida är ett mindre tekniskt jobb som med fördel kan göras av den befintliga leverantören. Beställningen av ny grafisk profil behöver däremot kompletteras av en ny webbdesign och i denna process kan det sedan dyka upp funktionsförändringar som föranleder mer arbete – men det är alltså designarbetet som är den större kostnaden här (givet att funktionsmässiga förändringar inte sker).

Funktionen styr

Ett nystartat företag som vill informera om att de finns – eller kommer att finnas – kan välja att bygga ihop en hemsida i exempelvis Squarespace eller WIX vilket är leverantörer av begränsade men funktionsdugliga enklare hemsidor baserade på mallbibliotek. Här går det att implementera en webbdesign men det finns begränsningar i vad som är möjligt att åstadkomma. Använder man en leverantör för att sätta upp en sida med max fem undersidor utan avancerad funktionalitet bör kostnaden sällan överstiga 20 000 SEK ex moms.

Om man väljer en av ovan leverantörer kommer man snart att märka att det finns begränsningar samt funktioner som kostar mycket pengar att lägga till. Prisupplägget är ett månadsabonnemang vilket inte blir särskilt kostnadseffektivt på sikt. Utöver det vill de flesta att sidan ska optimeras för synlighet på exempelvis Google vilket blir lättare i ett mer skräddarsytt upplägg. För en startup som nyss dragit igång och har få funktionskrav är det ofta en bra lösning till att börja med.

Läs mer om hur vi arbetar med UX design

Vårt team av erfarna UX-designers hjälper dig att skapa en sömlös och relevant användarupplevelse

Läs mer

WordPress

Nästa steg är att titta på något av de färdiga ramverk för hemsidor som finns. Av dessa är WordPress den största. Det beräknas att cirka 40% av alla hemsidor i världen är baserade på WordPress. Anledningen till detta är många men en stor fördel är att tekniken har använts länge och är baserad på öppen källkod vilket gör det billigt och enkelt att hitta kompetens för att vidareutveckla och förvalta hemsidan, liksom för att uppdatera den med innehåll och hantera CMS:et (content management systemet).

Här kan man med fördel använda en leverantör som har färdigbyggda moduler och inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång vilket gör hemsidan billigare (och oftast täcker in de behov som finns). Utgångspunkten för detta i WordPress är en så kallad template som sedan tillpassas för det specifika företaget. Klingit har till exempel utvecklat tre sådana ramverk vilket gör att vi kan erbjuda relativt avancerade hemsidor till en väsentligt lägre kostnad för våra kunder.

WordPress var länge kritiserat och under 10-talet pågick en rörelse bort från detta till flera konkurrerande system (exempelvis Umbraco och Drupal). Sedan dess har många upptäckt att gräset inte var så mycket grönare på andra sidan och framför allt att det blir dyrt och tar tid att utveckla i nischade system eftersom det saknas kompetens, såväl bland utvecklare som bland innehållshanterare.

Under de senaste åren har dessutom WordPress förbättrats avsevärt vilket har föranlett att många väljer att gå tillbaka till en wordpressbaserad lösning men istället väljer att bygga delar av sidan via sitt CRM system (exempelvis Hubspot där man kan skapa landningssidor med viss funktionalitet via en editorlösning. Detta blir dock rejält dyrt och passar bättre för ett större företag). 

Hemsida för e-handel då?

En sida som ska hantera produktbibliotek, affärsrelationer, leveranser och betalningar är mer komplex än en vanlig informationssida vilket gör att kostnaden för att sätta upp en sådan är högre. Här finns det vettiga alternativ för den som vill börja i mindre skala, till exempel Shopify som är ett kanadensiskt företag och tillhandahåller färdiga e-handelslösningar inklusive den mesta funktionalitet som en e-handlare initialt behöver.  Upplägget är detsamma som med leverantörerna ovan vilket gör att det över tid blir dyrare samtidigt som det finns begränsningar rent funktionsmässigt för ett växande företag.

Ett alternativ till Shopify är WordPress ramverk för e-handel som heter Woocommerce – och till skillnad från Shopify är baserat på samma öppna källkod som ligger till grund för WordPress. Här får man investera lite mer initialt men i gengäld får man möjligheter att tillpassa hemsidan mer över tid (utan att det medför kraftiga kostnadsökningar).

Vad är Headless?

Nästa generations hemsidor är baserade på något som kallas för headless och gör att man i princip “frikopplar” CMS:et från front-end koden vilket skapar förutsättningar att bygga en applikation med den senaste tekniken, kodspråken och serveranpassningarna. De vanligaste ramverken är node.js, React och Vue och dessa har i sin tur underliggande ramverk för att förbättra utvecklingen och anpassa applikationen för dess verksamhet. Headless webbsidor möjliggör också sömlösa kopplingar mellan affärssystem och plattformar, vilket inte var lika smidigt tidigare, men blir allt viktigare i takt med att systemutveckling specialiseras allt mer – och därmed behöver bygga på ett ökat antal integrationer med andra system.

Med det sagt kan kompetens för dessa utvecklingsspråk vara svårare att hitta – och därmed bli dyrare och ta längre tid. Även serverkostnader, underhåll och vidareutveckling kan bli mer svårtillgängligt.

Klingit.com är en headless site som är byggd i Next.js och använder WordPress som CMS. Plattformen är byggd i Vue.js.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få inlägg som detta till din inkorg

Det är bra och vi lovar att inte vara irriterande.