Vad är UX-design?

Klingits serie Design Basics förklarar vanliga begrepp inom designvärlden. I denna artikel går vi igenom UX-design och ger en översikt över vad UX är – och varför företag investerar alltmer inom detta område.

UX-design eller user experience design tillkom under det tidiga 00-talet inom IT industrin allteftersom användarupplevelsen av en webbsida eller app blev mer och mer målstyrd. Yrket är här för att stanna och växer kraftigt i takt med att världen digitaliseras i allt snabbare takt.

Enkelt uttryckt kan man säga att om grafisk design utgår från konstnärlighet så är UX-design baserat på vetenskap. Att skapa bra UX för en tjänst kräver analytisk kompetens snarare än kreativ. Detta innebär att UX-designers ofta besitter en helt annorlunda kompetens än exempelvis en UI-designer (som är duktig på att skapa en visuellt tilltalande hemsida, vilket är något helt annat).

Vad är UX-design?

UX-design fokuserar till skillnad från grafisk design inte på färg och form utan på användarens upplevelse av en tjänst. Det omvandlas från målsättningar till användningsfall (use-cases) och slutligen till UX-design. Den färdiga designprodukten i detta fall beskriver det flöde som en användare går igenom när den interagerar med tjänsten. Målet är att få användarflödet att gå så smidigt som möjligt utifrån de målsättningar som finns uppställda.

Erfarna UX-designers rekommenderar ofta sina kunder att arbeta med UX för så specifika problem som möjligt då ett för brett fokus ofta leder till att fokuset går förlorat och att UX:et som helhet blir sämre. För en nystartad tjänst som inte har något befintligt UX blir det naturligt att definiera en så kallad Minimal Viable Product (MVP) för att genomföra det som är intentionen med tjänsten. Det är bra att endast fokusera på dessa delar och samla input och feedback om hur tjänsten kan byggas ut för att bli bättre över tid.

Varför behövs UX design?

I takt med att världen blir mer och mer digitaliserad utvecklas allt smartare och mer komplexa tjänster. Dessutom blir företag bättre på att göra tjänster som är enklare att använda. Under 10-talet har många saker som tidigare ansågs för komplicerade för att sälja genom internet framgångsrikt börjat marknadsföras och säljas via digitala tjänster, till exempel hus, bilar och komplexa företagstjänster.

Många av de här idéerna testades redan under den första IT-boomen under 90-talet men då med sämre teknologi och dyrare investeringskostnader. Det gjorde det svårt att få ihop affärsmodellerna och att attrahera kunder. Några anledningar till att tjänsterna idag blir framgångsrika är (i) att användarna lärt sig mer om hur de vill och kan använda en digital tjänst, (ii) att användarnas förtroende för digitala företag generellt ökat kraftigt och (iii) att tjänsternas UX har förbättrats och lättare möter användarnas behov.

När man arbetar med UX-projekt idag gör man i princip alltid en mobil version och en desktopversion av samma flöde. I större projekt gör man även specifika flöden för mellanliggande format eller för olika mobiltelefoners skärmstorlek och operativsystem.

AI i framfart, se hur vi hjälper Besedo växa

Mer kreativ talang till minimal risk — för ett säkrare och mer tillförlitligt internet.

Läs mer

Under många år rekommenderade UX-designers ofta att hålla hemsidor och appar så enkla och fokuserade på de huvudsakliga målsättningarna som möjligt för att inte distrahera användare. Därför är det fortfarande vanligt att man som UX-designer rekommenderar att företag minimerar rörliga element eller annat som kan stjäla fokus från den huvudsakliga målsättningen med sidan.

I takt med att digitala upplevelser blir mer och mer fokuserade på rörligt innehåll (såsom animationer, videofilmer och VR) och att de dominerande sociala medierna går över till dessa format, ändras användarnas efterfrågan på rörligt material även från andra tjänster. Dagens internetanvändare är mycket mindre intresserade av att läsa långa, statiska texter än vad den tidigare internetgenerationen var. Detta kommer få stor påverkan på hur hemsidor och mobilappar designas i framtiden.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få inlägg som detta till din inkorg

Det är bra och vi lovar att inte vara irriterande.