“Marknadsföring består av fler och fler expertområden”

Enligt Charlotte Holmlund är det teamet som skapar resultat och inte individer. En bra marknadschef måste därför framförallt se till att bygga team som kan samarbeta för att nå målen. 

Charlotte Holmlund hade gedigen erfarenhet från byråsidan när möjligheten att hoppa på som marknadschef för Akind group dök upp. Akind är en bolagskoncern som samlar varumärken inom rekrytering, bemanning, intensivutbildningar och IT-konsultverksamhet. Det mest välkända varumärket är Academic Work men gruppen arbetar även med chefsrekrytering under varumärket AW Executive Search, intensivutbildningar i bolaget Brights samt med IT-konsultverksamhet genom Crowd Collective. 

– Vi har vuxit väldigt mycket sedan starten men det är fortfarande ett värderingsstyrt, onoterat företag vilket känns väldigt roligt att arbeta med, säger Charlotte Holmlund. Det märks verkligen när man är här att det är våra värderingar som styr. 

Charlotte Holmlunds resa började inom sponsring och events under mitten av nollnoll-talet och fortsatte som projektledare och Client Director på byråerna Isobar och Merkle. Den senare levererar strategi och implementation inom digital transformation.

– Jag har fått vara med under tio år av snabb digital utveckling och har sett hur det har förändrat förutsättningar och arbetssätt i branschen vilket har gett mig en bred förståelse för vad som krävs kreativt och produktionsmässigt för att vara relevant idag. Jag lever i en värld med många expertområden inom marknadsföring vilket skapar ett mer fragmenterat kompetenslandskap.

Det är också den insikten som fick den tidigare decentraliserade organisationen inom Akind att centralisera marknadsteamet till koncernnivå. I dagsläget består marknadsavdelningen av ett 60-tal medarbetare vilka ansvarar för såväl kampanjer och koncept, varumärke, kreativ produktion, egna kanaler samt medieköp och analys.

– Den målgrupp vi arbetar mest mot är Academic Works målgrupp Young Professionals, studenter och akademiker i början av sin karriär, säger Charlotte Holmlund. Idag använder vi oss i huvudsak av digitala kanaler för att nå dem men behöver komplettera med andra kanaler för att möta dem i fler sammanhang och tidigare i deras karriärresa. 

Akind har i dagsläget verksamhet i hela Norden samt i Tyskland och Schweiz. Totalt finns företaget på sex marknader.

Hur mycket arbetar ni med performance marketing i relation till varumärkesbyggande?

– Vi är väldigt bra på performance och marknadsföring kopplat till själva jobbsökandet. Framöver kommer vi behöva satsa mer på aktiviteter som driver varumärkeskännedom. Akind har flera starka varumärken i Sverige men på våra övriga marknader är vi naturligt mindre kända.

Enligt Charlotte Holmlund är det viktigaste för att bli en bra marknadschef att man klarar av att samarbeta med andra människor och att skapa ett effektivt team, det inkluderar såväl att man ger varandra feedback och utvecklas tillsammans, som individer och team.

– I takt med att alla discipliner blir mer och mer specialiserade är det viktigare och viktigare att man bygger upp ett team som tillsammans kan arbeta mot ett mål, snarare än att man förlitar sig på enskilda individer. Sedan är det underskattat att kunna själva hantverket, man måste förstå de olika delarna i detta även som chef.

Att bygga ett varumärke från scratch — med enbart flexibla digitala tjänster

Klingit hjälpte Local Rule bygga ett varumärke och e-handel från scratch

Läs mer

Hur tror du att framtidens marknadsorganisation kommer se ut?

– Det som är viktigt är att man anställer för det som är affärskritiskt utifrån den strategi som finns för närvarande samt att man bygger upp en duktig beställarorganisation som kan agera beställare för mer generiska delar. Sedan är det viktigt att man sorterar vad som ska ha sin hemvist inom marknadsföring och vad som ska höra till säljavdelningen eller andra avdelningar.

Skribent: Teuta Alija, CMO på Klingit

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få inlägg som detta till din inkorg

Det är bra och vi lovar att inte vara irriterande.