Hur påverkas designbranschen av AI?

För några år sedan var det en självklarhet att AI skulle ta över många kreativa arbeten. Det har ännu inte hänt – men verktygen blir hela tiden mer avancerade och är idag mycket mer imponerande än de var då.

För fem tio år sedan var världen övertygad om den förestående utslagningen av arbetstillfällen för medelklassen – något som inte alls inträffat i den utsträckning som då förutspåddes. Betyder detta att jurister, kreatörer, vårdpersonal och redovisningskonsulter kan andas ut en gång för alla?

Förmodligen inte, att det tar tid att förändra beteenden och produktionsmönster trots att den underliggande tekniken finns på plats är nog egentligen ingen nyhet. Sådana teknikskiften brukar ske mellan konjunkturer och generationer då de ofta innebär genomgripande, strukturella förändringar för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Det som skulle ersätta mänsklig inblandning i produktionsprocessen var (och är) olika typer av fysiska och virtuella robotar som med hjälp av så kallad artificiell intelligens “lär” sig att utföra det arbete som tidigare utfördes manuellt. När man vid den här tidpunkten testade de verktyg som skulle ersätta oss kreatörer var det lätt att konstatera att detta nog låg en bra bit in i framtiden. Mycket har hänt sedan dess och teknikerna har blivit bättre samtidigt som världens digitaliseringsstrategier standardiserats.

Ett exempel på ett AI verktyg som skapar visuellt innehåll genom textsträngar är DALL-E open AI där du med hjälp av beskrivande text och miljarder kombinatíoner av befintliga bilder tar fram förslag på hur detta kan gestaltas. Man kan specificera vilken konstform eller vilket resultat man efterfrågar och därigenom anpassa resultatet ytterligare. Ett exempel är att skriva orden “Avokado” och “stol” varefter verktyget parar ihop formen av en avokado med en stol på olika sätt (Vissa mer lyckade, andra mindre). Lägger man därefter till “stilleben” får man istället en tavla med detta motiv.

Hot mot designers?

Förmodligen kommer dessa verktyg alltmer att användas i kreativa processer, exempelvis för att snabbt ta fram förslag på hur saker skulle kunna se ut i samband med prototypande eller skissarbete. Något som förkortar idéprocessen avsevärt – och så klart påverkar möjligheten att ta betalt för denna del av den kreativa processen. Tänker man ett steg längre är det inte osannolikt att tänka att ihopparandet av befintligt material för att skapa nytt även ersätter mycket arbete inom fotoredigering och på sikt även sådant som hemsidedesign

Hot mot artificiell intelligens?

Tekniken bygger på återanvändning och tolkning, något som med största säkerhet kommer att leda till ytterligare likriktning och standardisering vilket ju brukar vara bra – tills det inte är det längre och varumärken behöver bryta mot de normer och trender som är normativa för tillfället. Säkerligen kommer detta att leda till en hype för att senare bli standardiserat och därefter passé – dock lär mycket kreativ produktion påverkas av verktygens genombrott – och andra delar helt eller delvis ersättas av automatisering.

Nyfiken på att ta del av mer inspiration om design, ladda ned vår alldeles egna

Visual trends rapport här

Läs mer

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Get posts like this to your mailbox

It’s great and we promise not to be annoying, just fun stuff.