Economist: Digitalisering ger fler externa leverantörer och färre anställda

Tidningen Economist tar i ett längre reportage upp fenomenet med ändrade relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare, något som idag påverkar allt fler branscher.

Profilbild för Rikard Hegelund

CMO & Founder

Publicerad

2 min läsning

Dela detta

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Enligt artikeln var relationen mellan arbetsgivare och dess leverantörer innan industrialiseringen sällan formaliserad som ett anställningsavtal, utan skedde efter överenskommelse i mindre, fristående enheter (i normalfallet en person). 

Under industrialiseringen och löpande-band produktionens era blev relationen mellan anställda och företag allt tätare, företag började anställa och formaliserade således mycket av relationen mellan sig själv och de tusentals arbetare som blev beroende av allt större och större företag. 

Sedan kom globaliseringen vilket medförde att Kina blev världens fabriksgolv och Indien världens support center. Detta förändrade förutsättningarna för – och relationen mellan – arbetsgivare och arbetstagare i en rad industrier såväl där som här. 

Det som händer nu är enligt Economist att förutsättningarna för nya grupper av anställda ändras i snabb takt. Coronapandemin och digitaliseringen har luckrat upp relationen mellan anställda, arbetsgivare och den fysiska plats som många förknippat med relationen dem emellan (kontoret).

I en undersökning rapporterade en tredjedel av alla svarande företag att de skulle öka användningen av externa leverantörer, frilansare och outsourcing medan bara 3 procent svarade att de skulle minska dessa samarbetsformer. Denna undersökning gjordes i USA där antalet egenföretagare ökat från 15 till 22 miljoner mellan 2019 och 2022. 

Två exempel som tas upp reportaget är frilansföretagen Tongal och Fiverr som båda arbetar inom samma område som Klingit och ser en ökande efterfrågan på sina tjänster från såväl arbetstagare som företag. 

Den drivande faktorn bakom denna förändring (såsom varit fallet även tidigare) är teknisk utveckling som möjliggör andra, effektivare eller mer flexibla arbetssätt och processer. Men även andra bakomliggande faktorer tas upp, till exempel har Portugal infört ett Digital Nomad visum som gör det möjligt för arbetstagare att bosätta sig och arbeta i landet under ett års tid. 

Läs hela artikeln via denna länk (oftast betalvägg)

Vad är Klingit?

Klingit är ett nytt alternativ till den traditionella byråmodellen. Vi förenklar innehållsproduktion genom att kombinera topp kreativa talanger med vår digitala plattform.

Vårt team består av inte bara mycket skickliga designers utan också begåvade copywriters, som erbjuder ett heltäckande förhållningssätt till kreativa projekt och konceptualisering. Våra tjänster är prenumerationsbaserade och med flexibla villkor för att möta dina varierande behov.

Fortsätt läsa