Designyrkets specialisering förändrar branschen

Under coronapandemin accelererade digitaliseringen samtidigt som människors vanor förändrades snabbt med ökad digitalisering som följd. Den ökade skärmtiden har också lett till att konkurrensen om att synas på digitala plattformar ökat samtidigt som plattformarnas verktyg för att segmentera innehåll gradvis försämras på grund av mer långtgående integritetsskyddskrav från politiker och andra. Mer brus och och…

Profilbild för Rikard Hegelund

CMO & Founder

Publicerad

3 min läsning

Dela detta

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Tidigare har kreativ produktion ofta standardiserats via plattformar som Canva eller editors i olika verktyg. Ofta har det räckt med enklare format som banners eller kortare filmsnuttar samt enkla rabattbudskap för att fånga målgrupper med köpincitament. Men inte nu längre. 

I takt med att det ställs högre krav på det kreativa innehållet, både vad gäller budskap, varumärke och kreativitet, väljer fler och fler varumärken att fokusera på tidigare marknadsföringsfaser (brand awareness) för att bygga upp ökad kännedom om sig själva över en längre tidsperiod för att vara top-of-mind inför kommande köpbeslut.

Detta leder till förändrade krav på oss som arbetar med grafisk design. Tidigare har yrket till stor del varit en generalistroll där samma person arbetat med samtliga format och kanaler. I takt med att kraven på innehåll ökar sker det en gradvis specialisering som känns igen i flera andra branscher. Som följd av detta har vi på Klingit valt att bygga upp sex team med erfarna specialister för att kunna möta dessa behov:

  1. UX-design: Specialiserade på att ta ut användarflöden från ett use-case till wireframes
  2. UI-design: Specialister inom gestaltning av webb och appar utifrån ett varumärkes grundläggande identitet
  3. Motion graphics: Innehåller även 3D modelling och animation. Specialister på samtliga former av rörligt material
  4. Illustration: Skapar illustrationer och infographics, antingen med fri hand eller utifrån mallar och identiteter 
  5. Branding: Arbetar med framtagande av varumärkesplattformar och visuella identiteter. Det vill säga specialiserade på att ta fram och gestalta grunderna för ett varumärke utifrån exempelvis en varumärkesstrategi. 
  6. Presentation: Specialister på att skapa kvalitetsdesign för presentationsformat. Innefattar även design av finansiella rapporter och offerter.

Till följd av den ökade specialiseringen blir det även svårare att tillhandahålla samtliga av ovan expertiser i ett in-houseteam, speciellt under en lågkonjunktur då kraven på kostnadseffektivitet i relation till resultat ökar väsentligt. Därför märker vi på Klingit en kraftigt ökande efterfrågan på våra tjänster från fler och fler marknadsavdelningar som tidigare löst det mesta av sin produktion in-house.

Få ett in-house-team utan att anställa

Vi samlar alla kreativa kompetenser du behöver i en tjänst. Du förklarar dina behov, vi levererar.

Läs mer

Vad är Klingit?

Klingit är ett nytt alternativ till den traditionella byråmodellen. Vi förenklar innehållsproduktion genom att kombinera topp kreativa talanger med vår digitala plattform.

Vårt team består av inte bara mycket skickliga designers utan också begåvade copywriters, som erbjuder ett heltäckande förhållningssätt till kreativa projekt och konceptualisering. Våra tjänster är prenumerationsbaserade och med flexibla villkor för att möta dina varierande behov.

Fortsätt läsa