“Vi är ett team som arbetar mot samma mål”

Konsultföretaget inlumi anlitade Klingit för att göra om sitt varumärke, hemsida samt för att få hjälp med löpande produktion av design och marknadsmaterial. Anna Larsson, CMO på inlumi, är mer än nöjd med samarbetet och resultatet.

Bransch

Consulting


Grundat

2009


HQ

Holland


Antal Anställda

+250

inlumi är ett globalt konsultbolag, nischat på rådgivning och digital transformation för bolags finansavdelningar. Anna Larsson är CMO på Inlumi och övergrpande ansvarig för företagets marknadsföring och kommunikation.

– Vi hjälper till att framtidssäkra verksamheten för våra kunder. Att man med hjälp av våra tjänster tar kontroll genom att få rätt organisation, processer 
och systemstöd för planering, rapportering och prognos på plats, så att man kan ta rätt beslut i rätt tid.


inlumi har under senare år vuxit kraftigt genom såväl förvärv som organisk tillväxt. Teamet och målgruppen utgörs till stor del av personer med hög specialistkompetens inom exempelvis finans. Det ställer stora krav på företagets in-house team som ansvarar för allt från varumärke till strategisk och taktisk kommunikation. Teamet arbetar både varumärkesbyggande och för att öka försäljningen. Enligt Anna Larsson är värdeskapande ett ledord i företagets kommunikationsarbete.
– I och med att vi både vill nå en nischad målgrupp med hög expertis, och även attrahera kollegor med specialistkompetens, satte vi tidigt upp en tydlig contentstrategi, säger Anna Larsson. Att dela med oss av det vi på inlumi är experter på och att man skall lära sig något av att besöka våra kanaler är viktigt för oss. Istället för att dela stora mängder innehåll har vi fokus på kvalitet och innehåll.

Anna Larsson – Inlumi

CMO

“Vi märkte tidigt att Klingit förstod våra behov och snabbt kunde formulera nästa steg. Det var tydligt att Klingit hade mycket erfarenhet av att arbeta med växande B2B-varumärken.”

Innan inlumi började arbeta med Klingit utfördes allt arbete in-house.
I takt med att företaget växte, ökade behovet av en tydligare positionering och ett uppdaterat varumärke. Det blev också svårt att hinna med för teamet.

– Jag är superstolt över kompetensen i vårt in-house team, och vi hade kommit långt på egen hand. Men vi kom till en punkt där vi behövde input och stöd utifrån för att ta varumärket och vår kommunikation till 
en ny nivå, säger Anna Larsson.

Det var ungefär samtidigt som inlumi blev kontaktade av Klingit vilket ledde till ett förutsättningslöst möte för att ta redan på vad Klingit erbjöd, enligt Anna Larsson.

– Vi märkte tidigt att de såg våra behov och snabbt kunde formulera nästa steg, att Klingit hade erfarenhet av att arbeta med växande varumärken inom B2B.

Klingit och inlumi påbörjade ett varumärkesutvecklingssarbete under hösten 2022. Parallellt med det inleddes även ett löpande produktionssamarbete. Den nya visuella identiteten mynnade ut i en webbdesign, som omvandlades till en ny hemsida baserad på Klingits CORE plattform.
– Vi har känt att vi jobbat tillsammans mot samma mål, och vi har haft ett väldigt bra samarbete med vår projektledare från Klingit som varit med under hela resan och guidat oss genom samtliga projekt – men där vi också lärt oss av varandra.

Enligt Anna Larsson har teamet tillsammans med Klingit tagit inlumi till nästa nivå såväl varumärkes som kommunikationsmässigt.

– Jag är både stolt och nöjd med resultatet. Återkopplingen på vår nya visuella identitet och inte minst på vår hemsida har varit över förväntan. I vår nischade bransch sticker vi ut. Det nya varumärket och vår nya hemsida stärker vår position på marknaden och är strategiskt viktiga delar för att vi ska vara relevanta – och inte minst för att nå våra affärs- och försäljningsmål.


Planen framåt är att rulla ut varumärket och att fortsätta skala upp den nya plattformen. – Den typ av marknadsföring vi gör kräver en mängd olika kompetenser. Att kombinera vårat in-house team med Klingits experter i en och samma tjänst gör oss vassa, och är en smidig och kostnadseffektiv lösning för oss.

Det nära partnerskapet med Klingit fortsätter nu med fokus på löpande produktion av design och marknadsmaterial.

Betyg

4,9/5


Projektform

Branding,
web design, CORE,
Design sub


Kund sedan

Oktober
2022


Lösning

LVL3