”Klingit hjälper oss att skala upp vårt marknadsarbete”

Coeli har påbörjat sin varumärkesresa och precis tagit fram en ny grafisk profil tillsammans med Klingit. Klingit hjälper nu till att löpande implementera Coelis nya identitet i alla typer av marknad- och kommunikationsmaterial.

Coeli väljer Klingit för design och marknadsföring

HQ

Stockholm

Bransch

Kapitalförvaltning

Founded

1994

Coeli är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar över 40 miljarder kronor åt företag och privatpersoner. Ett par av de viktigaste affärsområden är förmögenhetsrådgivning och kapitalinvesteringar i entreprenörsbolag.

Coeli har även en av de första Svanenmärkta fonderna – som endast inkluderar företag som jobbar med de globala miljömålen.

Utmaning: Coeli är en koncern som består av ett antal olika dotterbolag ledda av entreprenörer som har sett en enorm tillväxt de senaste åren. Att hitta rätt resurser i samma takt som företaget växte blev snabbt en utmaning. Likaså att säkerställa att all kommunikation är enhetlig och professionell.

Marknadschefen Lina Hård leder arbetet med företagets varumärke och externa kommunikation. I rollen ingår även att stötta alla interna avdelningar. Under året har Coeli påbörjat en varumärkesförflyttning och håller på att lansera en ny hemsida. Till detta har de tagit hjälp från Klingit.

Kristin Gejrot är analysansvarig för onoterat på Coeli och arbetar närmare investeringar och kärnverksamheten. I kärnverksamheten efterfrågas snabb och kvalitativ design av presentationer och årsredovisningar i enlighet med Coelis visuella identitet.

Lina Hård
Chief Marketing Officer

“Vi befinner oss i en stark expansionsfas och har haft stor nytta av att utöka vår effektiva, interna marknadsavdelning med kreativa resurser från Klingit”

“För min del som analysansvarig för onoterat ser jag stort värde i att ta hjälp av Klingit så att jag kan ägna mig mer åt analyser istället för att fastna i Powerpoint”

Kristin Gejrot
Analysansvarig för Onoterat

– Vi befinner oss i en stark expansionsfas och har haft stor nytta av att utöka vår effektiva, interna marknadsavdelning med kreativa resurser från Klingit, säger Lina Hård. Med Klingits hjälp har vi smidigt kunnat ta fram en ny grafisk profil, landningsidor, annonsmaterial samt arbetat konceptuellt med rapport- och presentationsdesign som avdelningarna haft nytta av.

– För min del som analysansvarig för onoterat ser jag stort värde i att ta hjälp av Klingit så att jag kan ägna mig mer åt analyser istället för att fastna i Powerpoint, säger Kristin Gejrot. Vissa projekt som vi arbetar på är ganska komplexa och det kan vara svårt att ta hjälp externt, men med Klingit har vi hittat ett lösning som sparar mycket tid.

– Vi använder Klingit som en allroundtjänst för både mindre och större projekt, säger Lina Hård. Med Klingit sparar jag tid då jag slipper anställa kreativa specialister. Genom att använda Klingit har jag mer tid för ett gediget strategiarbete samtidigt som vi kan vara snabbfotade operativt. Tryggheten att veta att vi alltid kan vända oss till Klingit och att vi kommer att kunna få kvalitativ hjälp har underlättat mycket för oss.

Kundnöjdhet

98/100

Levererade projekt

17

Kund sedan

Feb 2021

Klingitabonnemang

Level 3