”Den stora skillnaden är arbetssättet”

Digiexam är en digital examinationsplattform som vänder sig till universitet och grundskolor runt om i världen. Klingit hjälper Digiexam att skala upp marknadsarbetet inom flera designdiscipliner.

2 min läsning

Dela detta

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Antal slutförda
projekt

7

Genomsnittsbetyg på slutförda projekt

5/5

Nivå på prenumeration hos Klingit

LVL 2

Bakgrund

Digiexam startade 2011 och blev tidigt uppmärksammade som drivande av digitaliseringen inom skolvärlden. Företaget erbjuder en plattform för digitala prov till utbildningssektorn. Digiexam har sedan skalat upp verksamheten i flera omgångar. Nu är målsättningen att ta marknadsandelar på den nordiska och därefter europeiska marknaden.

Sedan ett år tillbaka är Niklas Vernersson företagets CMO. Hans agenda är tydlig. Att växa långsiktigt genom att skapa kännedom om Digiexam som plattform och företagets erbjudande via digitala kanaler men även på mässor och seminarier.

Lösning

Digiexam har ingen designkompetens internt och har som strategi att fokusera på kärnkompetens in-house. Därför behövs extern hjälp för att realisera marknadsplanen från och med sommaren 2022.
– Den stora vinsten att jobba med Klingit är arbetssättet, vi får en bandbredd och kapacitet som gör att vi kan leverera mer och med fortsatt bra kvalitet, säger Niklas Vernersson.

Resultat

Klingit har hjälpt Digiexam att ta fram marknadsföringsmaterial för såväl fysiska som digitala kanaler, bland annat för internationella utbildningsmässor, digitala utskick och rörligt material.
– Med Klingit har vi projekt att utnyttja varje månad som också kräver att vi planerar och nyttjar designarbetet på ett kontinuerligt sätt. I gengäld får vi mer tillbaka, säger Niklas Vernersson.

Vad är Klingit?

Klingit är ett nytt alternativ till den traditionella byråmodellen. Vi förenklar innehållsproduktion genom att kombinera topp kreativa talanger med vår digitala plattform.

Vårt team består av inte bara mycket skickliga designers utan också begåvade copywriters, som erbjuder ett heltäckande förhållningssätt till kreativa projekt och konceptualisering. Våra tjänster är prenumerationsbaserade och med flexibla villkor för att möta dina varierande behov.

Fortsätt läsa