Sex saker att tänka på när du omorganiserar marknadsteamet

Inför stundande lågkonjunktur är det många företag som behöver omorganisera sitt marknadsteam. Vi tipsar om vad man bör tänka på när man står inför en omorganisation

Recessionen är här. När många konsumenter justerar sina utgifter för att anpassa sig till inflation och högre räntor gör många varumärken och annonsörer detsamma. För de flesta CMO:er leder detta till ett behov av att ompröva sina nuvarande mål, processer och sin organisation. Vi på Klingit ser att framgångsrika CMO:er proaktivt omvärderar många gamla sanningar avseende allt från tillväxt till externa partnerskap med fokus på att sänka kostnader och maximera avkastningen på marknadsbudgeten.

För att anpassa sig till den nya verkligheten genomför många marknadsavdelningar omorganisationer. I detta blogginlägg utforskar vi sex viktiga områden att tänka på för att bygga en effektiv, framtidssäkrad marknadsföringsorganisation.

Definiera målen

Baserat på företagsstrategin och affärsmålen börjar du med att definiera vad den framtida marknadsorganisationen bör uppnå och hur detta kan brytas ned till kortsiktiga mål. Definiera tydliga KPI:er och etablera en process för att mäta dem. Se till att arbeta nära med VD och CFO för att sätta upp mål och KPI:er. Att anpassa sig till försäljningsmålen kommer också att skapa en grund för förbättrad effektivitet och samarbete mellan sälj- och marknadsteamen.

Hitta gapen i nuvarande organisation

Med målen för teamet på plats är det dags att göra en nulägeskartläggning och identifiera gapen mellan nuvarande och önskad position. Det är vanligt att marknadsorganisationer arbetar i kanalspecifika silos, vilket resulterar i ineffektivitet och suboptimering. Genom att bryta silotänket kommer organisationen röra sig snabbare och mer effektivt. Dessutom kan förbättring processer, briefmallar och kommunikation mellan sälj och marknad leda till betydande besparingar och ökad effektivitet.

Rekrytera rätt kompetenser

Antalet specialistkompetenser inom marknadsföring och in-house team har ökat snabbt de senaste åren, vilket lett till ökad komplexitet och kraftigt ökade kostnader. Definiera de strategiska kompetenserna som krävs för att framtidssäkra marknadsteamet baserat på mål, affärsstrategi och nyckelprocesser som definierats. Behåll den strategiska kompetensen in-house och använd flexibla

externa partners för icke-strategiska kompetenser. Denna strategi kommer att göra ditt marknadsteam snabbrörligare, flexiblare och mer agilt.

Minska fasta kostnader

Under tider med hög osäkerhet gör låga fasta kostnader att företag lätt kan skalas ned vid sjunkande efterfrågan vilket ger en högre grad av motståndskraft. Istället för att anställa ytterligare, överväg att använda designtjänster som Klingit, vilket ger din organisation tillgång till dedikerade projektledare och kompletta, virtuella designteam med alla specialistkompetenser. Det medför att kapacitet och kostnad snabbare kan anpassas till efterfrågan och intäkter.

Omvärdera externa byråer

Externa byråkostnader utgör ofta en betydande del av marknadsföringsbudgeten. Nu är det en bra tid att konkurrensutsätta dina traditionella samarbetspartners. Moderna abonnemangsbaserade, digitala tjänster som Klingit kan hjälpa till att minska kostnaderna med 40 procent jämfört med traditionella byråer samtidigt som leveranstiden och användarupplevelsen förbättras.

Tänk framåt – recessioner varar inte för evigt

Det finns några goda nyheter när det gäller recessioner. Först och främst att de inte varar för evigt. För det andra, om du hanterar situationen smart är det större sannolikhet att du vinner marknadsandelar och kommer ut på andra sidan bättre rustad. Även om det kan vara frestande att skära ner på marknadsföring och annonsering visar studier att de mest framgångsrika företagen är de som fortsätter med marknadsinvesteringar även under recessioner. Enligt Nielsen Marketing Mix Models kan varumärken som drar ner på marknadsföring förväntas förlora två procent av sin långsiktiga omsättning varje kvartal. Något som tar många år att hämta igen.

Att göra fortsatta investeringar i marknadsorganisationen kräver en effektiv, snabbfotad organisation – och en smart användning av externa partners. Att komma dit kräver mycket arbete så börja redan idag.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Get posts like this to your mailbox

It’s great and we promise not to be annoying, just fun stuff.