“Klingit har ett väldigt modernt arbetssätt”

Det snabbväxande mjukvarubolaget SignUp Software gör sig redo för än mer explosiv tillväxt. Genom sitt samarbete med Klingit har bolaget fått en ny modern visuell identitet som är framtidssäkrad och lagt grunden för en mer enhetlig marknadsföring.

Företagsnamn

SignUp Software


Grundat

1999


HQ

Stockholm


Antal Anställda

140

SignUp Software hör till den grupp svenska mjukvaruföretag som tagit världen med storm, om än något i skymundan. Genom sina lösningar som automatiserar fakturaprocessen i Microsoft Dynamics har de sedan 20 år tillbaka haft en stark global tillväxt och har idag över 1500 kunder och 100 partners i över 60 länder. 2021 börsnoterades de på Nasdaq First North för att under våren 2023 köpas upp av riskkapitalbolaget Insight Partners. Idag omsätter de närmare 300 miljoner kronor med cirka 140 anställda. Med de nya ägarna på plats står en än snabbare expansion än tidigare på schemat, och med en uttökad produktportfölj med lösningar för mer än bara fakturaprocessen, ställer det ökade krav på den fyra medarbetare starka marknadsavdelningen. Ansvarig för den processen är Joel Wallgren, VP of marketing.

– Just nu handlar det mycket om att sätta grunden för framtiden och få till vårt samarbete med de andra avdelningarna, våra partners och Microsoft. Vi ska dessutom arbeta fram en tydlig marknadsstrategi kring hur vi ska bidra till att vi når våra högt satta affärsmål. I slutändan handlar det om att vi på marknadsavdelningen ska bidra mer till bolagets intäkter och tillväxt, berättar han.

Joel Wallgren – SignUp Software

Vice President of Marketing

“Valet föll på Klingit eftersom de har en tydlig leveransprocess för branding – och ett enkelt sätt att fortsätta arbetet därefter. I mina ögon har Klingit ett väldigt modernt arbetssätt.” 

Joel Wallgren kom in i bolaget så sent som i mars och tog snabbt kontakt med Klingit. SignUp Software hade likt många andra bolag som växt snabbt inte hunnit få alla strukturer på plats, något som gjorde att marknadsföringen och det visuella spretade mellan olika länder.

– Valet föll på Klingit eftersom de har en tydlig process i både själva leveransen och hur man kan jobba vidare för att utveckla den. Det är i mina ögon ett väldigt modernt arbetssätt.

Klingit fick i uppdrag att ta fram ett helt nytt varumärkeskoncept åt SignUp Software. Efter tät kontakt mellan de båda fick teamet på SignUp Software snabbt två alternativ att gå vidare med. När vägvalet var gjort kunde de hela tiden följa den kreativa processen och se hur mycket tid som lagts på de olika delarna, något som Joel Wallgren lyfter fram som särskilt värdefullt i jämförelse med tidigare designköp.

– Hela processen var otroligt smidig och vi kunde bolla med dem kring allt det kreativa. De var väldigt snabbfotade samtidigt som det kändes som att jag kunde kontakta dem dygnet runt. De var lyhörda med vad vi ville samtidigt som teamet från Klingit kom med mycket egna idéer.

Av de två alternativen valde SignUp Software den mjukare framtoningen som Klingit presenterade på förslag. Joel Wallgren pekar på att det dels differentierar dem inom techsektorn och dels passar Signup Softwares kultur som ett familjärt bolag.

– Resultatet har tagits emot väldigt bra internt och känns framtidssäkrat. Detta är det första steget på vår resa och nu ser vi fram emot att ta ut det på marknaden.

Betyg

4,9/5


Antal projekt

10


Kund sedan

April
2023


Lösning

Branding, web site, sub LVL2