• UI/UX - Dutch

Hoe werkt een UX-project?

Jonas Hammargren
Jonas Hammargren Chief Financial Officer, Klingit

Klingit’s Design Basics serie legt veelvoorkomende concepten uit in de wereld van design. Dit artikel onderzoekt het implementeren van een UX-project en wat de essentiële dingen zijn om over na te denken voordat je aan een dergelijk project begint.

Een duidelijke productstrategie, inclusief productdoelstellingen, is een belangrijk startpunt voor elk succesvol UX-project in een groter bedrijf. Stel vragen, zoals wat willen we dat het product bereikt en hoe we van plan zijn dit te bereiken voor de beoogde doelgroep? Een alternatief voor deze formule is een complexere manier van werken waarbij je constant componenten test en evalueert aan de hand van verschillende opties om te zien wat het beste werkt.

Bring your interface to its full potential

Ons team van ervaren UI- en UX-designers helpt je bij het creëren van een naadloze en relevante user journey voor je merk

Verbeter je interface

Werkend met UX (User Experience) vanuit een analytisch startpunt, blijft het meten van de interactie van de gebruiker met de website of mobiele applicatie regelmatig de zwakste schakel in de reis van een gebruiker identificeren. Analytische tools zoals Google Analytics en heatmaps, plus opnametools zoals Hotjar, zijn doorlopend. Daarnaast kun je het kwantitatieve deel van het UX-onderzoek aanvullen met kwalitatieve elementen zoals gebruikersinterviews of gebruikerstesten waarbij interactie met de dienst kan worden waargenomen.

Agile methodologieën zijn in de loop der jaren steeds populairder geworden, omdat technologische ontwikkeling en methodeontwikkeling het werk sneller en goedkoper hebben gemaakt – een voorwaarde om minder tijd te besteden aan de eerste planning. Wanneer je echter met deze methode werkt, merk je vaak datgene wat je al verwachtte en de hypothese komt zelden overeen met de realiteit.

Hieronder doorlopen we vijf fasen in een UX-project, van start-up totdat het voltooide UX-ontwerp wordt overgedragen aan een grafisch ontwerper of een ontwikkelingsafdeling voor implementatie.

Doelstellingen en conversiepunten identificeren

Het primaire uitgangspunt voor UX-ontwerp zijn duidelijk gedefinieerde doelstellingen voor de website of mobiele app van de service. We beantwoorden vragen zoals wat het doel is van de service en wat we willen dat de gebruiker doet wanneer ze interactie hebben met de service. Op basis van de doelstellingen is het goed om in deze fase duidelijke conversiepunten voor de gebruiker te definiëren. Hoewel het uiteindelijke doel voor een commercieel bedrijf is dat klanten iets kopen, is dit slechts soms het doel van de individuele service.

Volledig overzicht van usecases

Usecases worden meestal gedefinieerd op basis van de algemene doelstellingen. Dit zijn gebruikersintenties in samenwerking met de dienst en kunnen bijvoorbeeld worden uitgedrukt als “account registreren”, “inloggen”, “product x kopen” of “account sluiten”. Meestal bespreek je deze usecases in een workshop voordat je het UX-project start en probeer je de lijst zo uitgebreid mogelijk te maken.

Geef prioriteit aan usecases door scoping

Op basis van de lijst met geproduceerde usecases is prioritering doorgaans vereist. Bijvoorbeeld hoeveel gebruikers- of commercieel voordeel je denkt een specifieke usecase te hebben versus hoeveel kosten en/of complexiteit je inschat voor ontwikkeling. Door dit te doen, krijg je een duidelijke lijst met geprioriteerde usecases die het meeste voordeel opleveren voor de laagst geschatte investering.

Creëer user journeys

Voor elke geprioriteerde use case kun je een user journey maken om te definiëren hoe de usecase stap voor stap wordt uitgevoerd. De user journey is de eerste visualisatie van een ingebeelde flow, zij het op een hoog niveau. Het moet een startpunt bevatten, alle belangrijke stappen in de interactie tussen de service en de gebruiker, en het eindpunt of de conversie. Deze vormen vervolgens de basis voor het starten van het eigenlijke ontwerpwerk.

UX-ontwerp

Op basis van de user journey wordt vervolgens een zogenaamde LOFI gemaakt. Dit is een low-fidelity versie van een user flow of mockup. Deze richten zich niet op kleur en vorm, maar op het beschrijven van de functies die nodig zijn met hun relatieve plaatsing in verschillende interfaces en de overwegingen die tijdens het proces nodig zijn. Meestal wordt deze versie nog verfijnd voor de volgende stap, het toepassen van een HIFI (high-fidelity) ontwerp. Als je deze stap voltooit, heb je de volledig ontworpen versie van de UX-stroom die vervolgens naar de ontwikkelingsafdeling gaat voor implementatie.

Bij de implementatie van de nieuwe UX slagen velen er niet in om op te volgen hoe succesvol de verandering is geweest bij het implementeren van de oorspronkelijke doelstellingen. Dat is jammer, want tegenwoordig zijn er veel tools beschikbaar om je daarbij te helpen. Deze omvatten Google Analytics voor webanalyse en conversietracking en Hotjar voor heatmaps en opname van gebruikerssessies.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER Get posts like this to your mailbox It's great and we promise not to be annoying, just fun stuff.